Rekrutacja do projektu

Informujemy o trwającej rekrutacji do projektu „Moc aktywizacji”.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej oraz w biurach Instytutu (w formie bezpłatnych wydruków):

Regulamin rekrutacji do projektu Moc aktywizacji

Zal.-nr-1-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

Zal.-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu

Zal.-nr-3-Oswiadczenia-uczestnika-projektu

Zal.-nr-4-Wzor-wniosku-o-wydanie-zaswiadczenia-z-ZUS-–-US-7

Biuro Projektu – ul. Artyleryjska 3K 10-165 Olsztyn
Oddział I – ul. Żurawia 47/49 pokój 313, 00-680 Warszawa
Oddział II – Ul. Oleśnicka 13a, lokal 9 46-100 Namysłów
W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, Instytut może zapewnić na potrzeby rekrutacji m.in. tłumacza języka migowego, asystenta.